Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen er bygget op som en rammefortælling

Handlingsforløbet i ”Muldskud” af Henrik Pontoppidan er bygget op som en rammefortælling, hvilket vil sige, at der er en form for ramme, der omgiver selve historien. Vi siger, at der er en ramme om fortællingen i ”Muldskud”, fordi fortælleren begynder novellen i nutid:

Der ligger i en smilende Egn mellem Skov og Sø, en øde, bestandig ubeboet Villa, halvt et Slot, bygget af smukke røde Sten, med et lille Taarn, sirlige smaa Karnapper og en lukket Glasveranda, der om Efteraaret ganske skjules af en blodrød vild Vin.

Fortællingen skrives derefter i datid: ”For henved en Menneskealder siden blev denne Villa opført af et formuende Ægtepar”. Fortælleren begynder sig altså her og nu, mens selve handlingen ligger snart en menneskealder tilbage i tiden. Det vil sige, at novellens handling udspiller sig næsten 30 år før den fortælles.

Vi vender til sidst i novellen tilbage til rammen: ”Og det fortaltes, at de drog ud i Verden og fandt en ny og varigere Lykke ved at øve Barmhjærtighed”. Vi er her tilbage ved fortælleren, der sidder og kigger tilbage på begivenhederne. Dog kommer vi ikke tilbage til fortællerens brug af nutid, som vi møder i begyndelsen.

Virkning

Rammefortællingen har den effekt, at vi som læsere føler, at fortællere...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind