Analyse

Vi gennemarbejder i denne analysehjælp novellen ”Muldskud" af Henrik Pontoppidan. Du finder herunder en kort gennemgang af de punkter, vi kommer ind på i analysen. Husk dog, at en god analyse ikke bliver præsenteret som en række punkter, man lister op. Lad din egen forståelse af novellen og ikke analysehjælpens opbygning styre din analyse.

Hovedpersonerne i ”Muldskud” er ægteparret. Det er deres liv, have og villa, der er omdrejningspunktet for novellen, og vores analyse fokuserer derfor mest på dem. Vi kigger dog også på vagabonden, for han har stor betydning for novellens handlingsforløb.

Novellens miljø er er præget af en stor kontrast mellem ægteparrets hjem og landsbyen udenfor. Vores analysere fokuserer især på miljøbeskrivelserne af haven og villaen, hvor vi ser på den idyl, der virker til at eksistere i ægteparrets hjem. Vi kigger også på, hvorfor miljøbeskrivelserne er kritiske, selvom de umiddelbart er meget positive.

Vi finder på samme måde kontraster i sproget i ”Muldskud”. Vi undersøger derfor forskellen på høj og lav stil i novellen, og vi ser på, hvordan brugen af billedsprog indgår i den indirekte kritik af ægteparrets livsstil. Vi gennemgår desuden, hvorfor haven kan læses symbolsk, og hvordan vi kan forstå novellens titel ”Muldskud”.

Fortælleteknikken i ”Muldskud” er præget af den åbenlyse, alvidende tredjepersonsfortæller. Vi kigger i analysen på, hvad denne type fortæller har af betydning for vores forståelse af novellen. Her er især fortællerens ironiske skrivestil vigtig at fremhæve. Vi analyserer også på synsvinklen, der både er ydre og indre, og vi gennemgår brugen af bagudsyn samt fremstillingsformerne og novellens brug af dialog.

Novellen er bygget op omkring et rammeforløb. Det betyder, at novellen indeholder en fortælling, der passer ind i en større ramme. Vi beskriver i afsnittet om komposition, hvad det betyder for fortællingens struktur. Vi gennemgår også begyndelsen, som er en præsentation, og vi forklarer, hvilken virkning den lukkede slutning har. Desuden analyserer vi novellens vendepunktet, som er der, hvor vagabonden findes død i haven.

Til sidst i analysen fremhæver vi, hvilke af novellegenrens kendetegn ”Muldskud” har. Vi gennemgår trækkene grundigt, men vi kigger også på et træk, der bryder med novellegenren. ”Muldskud” har nemlig så idylliske miljøbeskrivelser, at de kommer til at virke urealistiske, og noveller plejer ellers at foregå i realistiske miljøer.  

På de næste sider finder du først en række arbejdsspørgsmål til ”Muldskud” og dernæst en grundig analyse af novellen. Vi giver dig en grundig analyse, fordi vi gerne vil hjælpe dig med at forstå teksten, og det gør også, at du nemmere kan gennemskue, hvad vi egentligt gør, når vi analyserer.

Analysen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave.

Se også vores model til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.