Sprog

Den sproglige stil i “Bonde-Idyl” er høj i novellens begyndelse, men lav i resten af novellen. I novellens indledende præsentation er stilen høj, og der er meget billedsprog. Den høje sproglige stil og billedsproget i præsentationen skaber en idyllisk stemning. Skiftet i den sproglige stil fra høj til lav markerer, at vi zoomer ind på begivenhederne. Herfra får novellen et mere autentisk præg, og vi finder ud af, at der er problemer bag den idylliske facade. Titlen “Bonde-Idyl” kan læses som en sarkastisk kommentar til de rige bønders situation - de lever i idyl. Men bag facaden er bøndernes idyl på bekostning af den almindelige arbejder, der lever i undertrykkelse og under ringe vilkår.

Den sproglige stil er både høj og lav

Når vi taler om den sproglige stil, så skelner vi mellem høj og lav stil. Vi kalder den sproglige stil høj, når stilen adskiller sig betydeligt fra hverdagssprog. Vi kalder stilen lav, når sætningerne er præget af hverdagslige udtryk og talesprog. I “Bonde-Idyl” ser vi begge dele.

I begynd...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind