Analyse

”En stol for lidt” er en novelle fra novellesamlingen Rester. Novellen handler om et par, der gør sig klar til at holde fest for deres venner, mens deres parforhold er ved at falde fra hinanden.

Vi møder kun få personer i novellen, nemlig kvinden og manden i parforholdet. I vores personkarakteristik fokuserer vi på forholdet mellem de to hovedpersoner. Vi ser også nærmere på den udvikling, de hver især gennemgår i løbet af novellen. Vi undersøger desuden, hvilken virkning det har, at personerne er anonyme.

Miljøet er kendetegnet af modsætningen mellem det festlige hjem og det kriseramte forhold. Hjemmet er præsentabelt og velfungerende på overfladen. De fysiske rammer dækker dog over et socialt miljø, der er præget af forholdets opløsning. Vi kommer også ind på, hvordan miljøet bliver beskrevet i neutrale vendinger.

Sproget er minimalistisk. Den minimalistiske sproglige stil er enkel, nøgtern og konstaterende. Vi ser på, hvilken virkning det har, at sproget indeholder mange neutrale ord og kun ganske lidt billedsprog. Vi analyserer desuden novellens titel, og vi overvejer den symbolske betydning af genstande som den manglende stol og de farvede stearinlys.

Fortælleteknikken er præget af en skjult, personbunden tredjepersonsfortæller. Fortælleren virker knyttet til kvinden, fordi vi i passager oplever begivenhederne fra hendes perspektiv. Novellen har i de passager indre synsvinkel. Vi har med andre ord adgang til kvindens tanker.

”En stol for lidt” er dog speciel, hvad angår fortælleteknikken, fordi den veksler mellem indre og ydre synsvinkel. Fortællersynsvinklen er i passager snarere objektiv end personbunden. Vi forklarer, hvilken virkning disse fortælletekniske træk har. Vi viser dig også, hvordan novellen er fortalt med medsyn, hvordan fremstillingsformen er scenisk, og hvordan novellen bruger dialog og dækket tale.

Tekstens komposition er lineær. Novellen begynder in medias res og har en åben slutning. Det kan være vanskeligt at afgøre, om der egentlig er et vendepunkt i teksten, men vi foreslår, at det kan være dér, hvor det viser sig, at der er en stor for lidt.

”En stol for lidt” har mange af novellegenrens kendetegn. Den foregår f.eks. i et realistisk miljø, der er ét overordnet handlingsforløb, som udspiller sig over en begrænset tidsperiode, og der er få personer. Novellen fokuserer desuden mere på personernes ord og handling end deres psykologi.

Vi indleder analysen med at stille en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at forsøge at svare på, inden du læser vores svar. Du kan bruge analysehjælpen i din forberedelse til almindelig undervisning, i eksamensforberedelse, eller hvis du skal skrive opgave om ”En stol for lidt”.

Se også vores webbog om novelleanalyse, hvor vi forklarer, hvordan du bedst muligt analyserer en novelle.

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.