H.C. Andersens litterære samtid

H.C. Andersen levede sit liv i 1800-tallets Danmark, hvor en række strømninger og bevægelser havde stor indflydelse på hans eventyr og øvrige forfatterskab.

Det sociale hierarki

H.C. Andersen voksede op i et samfund, hvor man blev født ind i en bestemt samfundsklasse – adel, borgerskab, bondestand, underklasse/arbejderklasse – og hvor ens liv var bestemt af den status, som man blev født med. Var man fx søn af en fattig skomager, som H.C. Andersen, var forventningen, at man selv ville blive håndværker af en slags.

Det var bestemt ikke normalt, at man som fattig arbejderdreng klatrede op ad den sociale rangstige eller bare gjorde sig forhåbninger om det. Der var udbredte fordomme om, at man kun egnede sig til at passe ind i den klasse, som man nu en gang var født ind i. Fordomme og samfundsmønstre som disse måtte H.C. Andersen kæmpe imod store dele af sit liv.

Borgerskab og dannelse

1800-tallets Danmark var domineret af en voksende gruppe af velhavende borgere, der skabte sig en stærk position i samfundet, og som bl.a. var kraftigt medvirkende til, at demokratiet blev indført som styreform i 1849. Borgerskabet bestod bl.a. af handelsfolk, præster, lærere, større gårdejere, jurister, læger og offentlige embedsmænd.

I dette b...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind