H.C. Andersen og kunsteventyr

H.C. Andersens eventyr er kunst-eventyr og ikke folke-eventyr. Forskellen er grundlæggende, at kunsteventyret er skrevet af én bestemt forfatter, mens folkeeventyret oprindeligt er en mundtlig fortælling, der har spredt sig og er gået i arv fra generation til generation, og som altså ikke har nogen forfatter.

Kunsteventyret er forfattet af en kunstner, mens folkeeventyret har sit ophav i folket som helhed, og derfor findes folkeeventyrene også oftest i flere forskellige versioner i dag.

Kunsteventyret hører især hjemme i romantikken, hvor det fantastiske indhold og eventyrets indbyggede dannelsesproces (hjemme – ude – hjem) faldt i god jord. Derfor var det en naturlig genre for H.C. Andersen at skrive i.

Ligheder og forskelle mellem kunsteventyr og folkeeventyr

De oprindelige folkeeventyr er udgangspunktet for Andersens kunsteventyr, og de to eventyrtyper ligner hinanden på flere punkter:

  • Tiden og stedet er ubestemt (”Der var engang..”). Handlingen foregår i en slags universel eventyrverden, der kan forstås symbolsk som udtryk for den hjemlige verden.
  • Miljøet er oftest forenklet og stereotypt.
  • Der fokuseres på få personer/figurer og en enkel handling.
  • Handlingen indeholder ofte overnaturlige, fantastiske eller magiske elementer.
  • Opbygningen af eventyret er oftest hjemme – ude - hjem.
  • Krisen og overvindelsen af krisen er eventyrets omdrejningspunkt.
  • Faste vendinger (formler) og magiske tal som 3 og 7 indgår ofte.

Forskelle mellem kunsteventyr og folkeeventyr

Kunsteventyret adskiller sig dog også fra folkeeventyret på en række væsentlige punkter:

Personerne i kunsteventyret er ofte mere nuancerede og mere detaljeret beskrevet end i folkeeventyret.

  • I folkeeventyret er personerne ’stereotyper’ som den onde heks, den onde stedmoder, den smukke prinsesse, den gode prins, den fattige bonde, kongen osv.
  • I kunsteventyret kan personerne være mere nuancerede og individuelle. Dvs. at de er mere realistiske. Dette gør, at læseren lever sig mere indgående ind i personerne og deres handlinger end i folkeeventyret.

Sproget i folkeeventyrene er meget en...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind