Miljø

Kaldes også miljøkarakteristik eller miljøbeskrivelse.

Miljøet i byen er kendetegnet af tæt bebyggelse, støj og begrænset udsyn

Miljøet i byen er kendetegnet af tæt bebyggelse, støj og begrænset udsyn. Vi får ikke særligt mange direkte beskrivelser af miljøet i byen, men der er nogle enkelte beskrivelser i løbet af eventyret. Et eksempel er i eventyrets begyndelse, hvor lyden af klokken beskrives inde fra byen:

Om Aftenen i de snevre Gader i den store By, naar Solen gik ned og Skyerne skinnede som Guld oppe mellem Skorstenene, hørte tidt snart den Ene snart den Anden en underlig Lyd, ligesom Klangen af en Kirkeklokke, men det var kun et Øieblik den hørtes, for der var saadan en Rumlen med Vogne og saadan en Raaben og det forstyrrer.

Beskrivelsen af de snævre gader giver et indtryk af, at der er tæt bebyggelse i byen. Dette underbygges også af bemærkningen om, at “Skyerne skinnede som Guld oppe mellem Skorstenene”. Beskrivelsen viser, at husene med skorstene ligger tæt side om side, og at man må kigge op i luften for at få øje på noget, der minder om naturen, nemlig skyerne der skinner som guld. Miljøet i byen er også kendetegnet af støj fra vognene og af folk, der råber.

Miljøet i byen er altså præget af støj og begrænset udsyn, hvilket gør det svært at se himlen og naturen og at høre klokkeklangen. I eksemplet ovenfor bliver himlen beskrevet som noget meget smukt, men vi får en oplevelse af, at den tætte bebyggelse og skorstenene skygger for det smukke syn. På samme måde overdøver støjen fra rumlende vogne og fra råbende mennesker også lyden af klokken.

Miljøet i byen kan derfor ses som en forhindring for at opnå den åndelighed og indsigt i verdens store sammenhæng, som man kan finde i naturen. Det bliver underbygget af den følgende beskrivelse af, hvordan der ser ud udenfor byen: ”De, som gik udenfor Byen, hvor Husene laae længer fra hinanden med Haver og smaa Marker, saae Aftenhimmelen endnu prægtigere og hørte langt stærkere Kl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind