Aktantmodellen

Eventyret eksperimenterer med aktantmodellen

For at finde ud af, hvilke roller de forskellige karakterer eller personer i et eventyr har, kan vi gøre brug af aktantmodellen. Aktantmodellen kan hjælpe os med at finde ud af, hvordan de forskellige aktører (dvs. karakterer eller personer) forholder sig til hinanden. Aktørerne kan være personer, men det kan også være fx dyr eller genstande.

Der findes seks forskellige typer aktører i aktantmodellen. For det første er der et subjekt. Subjektet stræber efter et bestemt mål eller objekt. Objektet er det, som subjektet vil have. Objektet kan være noget helt konkret som fx en genstand eller en person, men det kan også være mere abstrakt, som fx at lære nye færdigheder. Objektet bliver givet til en modtager af en giver. Modtageren vil ofte være identisk med subjektet, men behøver ikke være det. I sin stræben efter objektet vil subjektet typisk både møde hjælp fra en hjælper og modstand fra en modstander.

Overordnet set følger ”De røde Skoe” aktantmodellen, men eventyret eksperimenterer også med modellen. Det kan især være vanskeligt at afgøre, hvad objektet i eventyret egentlig er.

Karen er subjektet, men hendes mål ændrer sig i løbet af teksten

Subjektet er tydeligvis Karen. Hun er eventyrets hovedperson, og der er noget, som hun stræber efter. Men hvad er det, hun stræber efter? Hvad er hendes objekt? Faktisk skifter hendes objekt i lø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind