Beregninger med Hardy-Weinberg-loven

Biologi A.

Loven beregner allel- og genotypefrekvenser

Når du arbejder med Hardy-Weinberg-loven, ser du altid på ét bestemt gen, der optræder med to forskellige alleler i en population. Den ene allel er altid dominant, mens den anden allel er recessiv.

Du bruger Hardy-Weinberg-loven til at beregne to forskellige størrelser:

  • allelfrekvenserne for de to alleler i populationens genpulje. Du beregner, hvor stor en andel af alle populationens alleler for genet der er dominante alleler, og hvor stor en andel der er recessive alleler. 
  • genotypefrekvenserne mht. genet. Du beregner her, hvor stor en andel af populationens individer som er hhv. homozygot dominante, homozygot recessive og heterozygote mht. genet.

Når du bruger Hardy-Weinberg-loven, beregner du populationens allelfrekvenser ud fra en kendt genotypefrekvens. Alternativt beregner du populationens genotypefrekvenser ud fra en kendt allelfrekvens. Vi gennemgår metoden her på siden.

Populationen skal være i Hardy-Weinberg-ligevægt

Hardy-Weinberg-loven kan kun bruges til at beregne allel- og genotypefrekvenser for populationer, der er i Hardy-Weinberg-ligevægt. Hardy-Weinberg-ligevægt indebærer, at allel- og genotypefrekvensen for et bestemt gen ikke ændrer sig fra generation...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind