Beregninger med Hardy-Weinberg-loven

Biologi A.

Hvad er Hardy-Weinberg-loven?

Hardy-Weinberg-loven er en sammenhæng, der gælder for populationer i Hardy-Weinberg-ligevægt

Hardy-Weinberg-loven kan bruges til at beregne ukendte allelfrekvenser eller genotypefrekvenser for et bestemt gen ud fra en kendt allel- eller genotypefrekvens.

Når man bruger Hardy-Weinberg-loven, ser man på ét gen, der optræder med to alleler. Den ene allel er recessiv, og den anden allel er dominant. 

Allelfrekvenserne kaldes for p (for den dominante allel, f.eks. A) og q (for den recessive allel, f.eks. a). Der er kun to alleler for genet, så det gælder, at:

p + q = 1

Hardy-Weinberg-loven siger, at:

p2 + 2pq + q2 = 1

hvor:

  • p2 er frekvensen af den homozygot dominante genotype (AA).
  • 2pq er frekvensen af den heterozygote genotype (Aa).
  • q2 er frekvensen af den homozygot recessive genotype (aa).

Eksempel: Beregning af forventet genotypefrekvens

Et gen i en population optræder med den dominante allel A og den recessive allel a. Vi antager, at populationen er i Hardy-Weinberg-ligevægt mht. genet, og at p(A) = 0,7, og q(a) = 0,3.

Vi kan ud fra allelfrekvenserne beregne de forventede frekvenser (f) af de tre genotyper i populationen:

f(AA) = p2 = 0,72 = 0,49

f(Aa) = 2pq = 2 · 0,7 · 0,3 = 0,42

f(aa) = q2 =...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind