Opgave 2

2.1

I bilag 3 ses en regressionsanalyse der viser forholdet mellem BNP og import i Storbritannien.

Forklar med inddragelse af regressionskoefficenten R2 hvad analysen viser om sammenhængen mellem BNP og import samt mulige årsager til sammenhængen. 

Regressionsanalysen viser, at der en positiv sammenhæng mellem den uafhængige variabel, BNP (i mio. pund), og den afhængige variabel, import (i mio. pund).

Ligningen for tendenslinjen er y=0,4911x-448650. Hældningskoefficienten er 0,4911, hvilket betyder, at når BNP stiger med 1 mio. pund, så forventes importen at stige med 0,4911 mio. pund.

R2-værdien er 0,9849. Det betyder, at forklaringskraften er meget høj, da variationen BNP kan forklare 98% af variationen i import. Kun 2% af variationen i import må forklares af andre faktorer. På baggrund af R2-værdien kan det derfor slås fast, at datasættet viser en empirisk sammenhæng mellem vækst i BNP og vækst i import.

Punkternes fordeling omkring tendenslinjen bekræfter, at sammenhængen er lineær og punkternes tætte placering om tendenslinjen indikerer, at sammenhængen er stærk. Punktet for 2008 adskiller sig fra de andre punkter, fordi det som det eneste ikke befinder sig på sin kronologiske placering. Det skyldes højst sandsynligt, at finanskrisen slår igennem i 2009 og sænker både import og BNP ned under niveauet for 2008.

En mulig teoretisk årsag til sammenhængen mellem de to variable er, at når befolkningen bliver rigere , så har de råd til at købe flere varer. Af dem vil en del være udenlandske varer, hvilket forklarer, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind