Opgave 1

1.1

Beregn på baggrund af bilag 1 hvor store andele af Danmarks samlede eksport der går til Storbritannien og hvor store andele af Danmarks samlede import der kommer fra Storbritannien for perioden 1965 -2017. Præsenter andelene i et diagram og redegør kortfattet for udviklingen. 

Her kan du set et eksempel på, hvordan man udregner, hvor stor en andel af Danmarks eksport, der går til Storbritannien. Eksemplet tager udgangspunkt i 1965.


\frac{3502}{15702}*100=22,3\%


Du kan læse mere om, hvordan man udregner andele på vores side Andele. 

Figur 1. Danmarks eksport til og import fra Storbritannien 1965-2017

På baggrund af figuren kan det konkluderes, at samhandelen mellem Danmark og Storbritannien, på trods af udsving i importen, har været faldende i hele perioden. I 1965 gik over 20% af Danmarks samlede eksport til Storbritannien, mens dette tal i 2017 er nede på godt 7%. På samme måde er andelen af Danmarks samlede import, der kommer fra Storbritannien fald...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind