Eksamen i 2022

Undervisningsministeriet har igen i år besluttet at skære ned i antallet af eksamener ved sommereksamen for STX, HHX, HF, HTX og EUX. Her kan du få et overblik over, hvad det betyder for dig.

Eksamen i 3.g på STX, HHX og HTX

Du skal op i fire prøver:

  • Mundtligt forsvar for SRP eller SOP
  • Skriftlig Dansk
  • To mundtlige prøver i dine studieretningsfag eller A-niveau fag

Du vil typisk have 7 prøver på dit eksamensudtræk. I de aflyste prøver får du overført din årskarakter som eksamenskarakter.

Nogle skoler vil vælge at aflyse eksamen i fag med praktisk dimension, hvis skolen vurderer, at undervisningen ikke har været tilstrækkelig til, at eleverne har kunnet forberede sig ordentligt. Det kan være naturvidenskabelige eller kunstneriske fag. Det kan på HTX også være teknikfag eller teknologi. 

For 1.g og 2.g gennemføreres eksamen som normalt.

Særlig for SOP på HHX og HTX

På nogle HHX og HTX-skoler har der allerede været eksamen i SOP. Hvis du har været til mundtlig eksamen i dit SOP, skal du have en ekstra mundtlig prøve. Det vil være i studieretningsfag eller et A-niveau fag. 

Det kan også være, at du fik en skriftlig bedømmelse af dit SOP, fordi din mundtlige eksamen blev aflyst, du var syg eller i covid-isolation. Er du ikke tilfreds med karakteren, har du mulighed for at gå til mundtlig eksamen i SOP til sommer. Det vil gøre, at din tidligere SOP karakter bliver slettet.

Eksamen i 2.HF

På HF afholder man alle de normale prøver. Men du kan bede din skole om at nøjes med fire prøver ud af de normale 7. 

Skriftlig Dansk vil altid være blandt de fire prøver, de øvrige tre udtrækkes af undervisningsministeriet. Du kan altså ikke selv bestemme over de prøver, som du gerne vil op i.

I de aflyste prøver vil du i stedet få en standpunktskarakter af din lærer.

I fag med praktisk dimension kan det være, at skolen vælger at aflyse eksamen, hvis den vurderer at undervisningen ikke har forberedt eleverne godt nok. Sker det, vil du få en standpunktskarakter i faget.

For 1.HF, GSK, SOF, GIF og HF-enkeltfag gennemføres eksamen som normalt.

Eksamen på EUX

Hvis du skal afslutte din uddannelse på Teknisk EUX eller det studieforberedende år på Merkantil EUX, skal du op i fire prøver:

  • Mundtlig forsvar af EOP
  • Skriftlig Dansk
  • To mundtlige prøver

Hvornår får du fagene at vide?

Din skole må offentliggøre eksamensudtrækket i begyndelsen af maj. På udtrækket vil der være fag, hvor prøven er aflyst. Her vil du overført din årskarakter som eksamenskarakter. Er det fx en eksamen i mundtlig matematik, så bliver den mundtlige årskarakter overført. Årskarakteren vil altså tælle dobbelt. 

Hvornår får du karaktererne?

Når du ikke skal op i et fag, vil du få den afsluttende karakter i midten af juni. Hvis du skal til eksamen i faget, får du karakteren samtidigt med eksamensudtrækket i maj. Hvis du ønsker at klage over en standpunktskarakter, skal du henvende dig til din skole.