Eksempler på sætningsanalyser

Følg trinene til sætningsanalyse

Når du skal lave en sætningsanalyse, anbefaler vi, at du følger vores trin til sætningsanalyse. Det har vi også gjort i eksemplerne her på siden, så du kan se præcis hvordan du skal gribe det an. 

I alle eksemplerne følger vi trin 1 ('Find neksus'), men derudover er det forskelligt hvilke af de øvrige led i trin 2, der er i de forskellige sætninger. 

Danske eksempler 

I fredags lovede Frida mig en bytur

Trin 1 - Find neksus:

  • Verballed (O): Find det ord, du kan sætte 'jeg' foran: (jeg) lovede
  • Subjekt (X): Hvem eller hvad lovede?: Frida

Trin 2 - Find øvrige led:

  • Direkte objekt (Δ): Hvad lovede (O) Frida (X)?: En bytur
  • Indirekte objekt (): Til hvem lovede (O) Frida (X) en bytur (Δ)?: mig
  • Adverbialled (~): Hvornår?: I fredags

Samlet analyse

Hvis vi samler vores analyse og sætter tegn under de f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind