Sætninger og syntaks

Syntaks er et sprogs regler for, hvordan ord kan gå sammen og danne grammatisk korrekte sætningsled og sætninger. 

Denne del af vejledningen fokuserer på, hvordan du kan analysere forskellige elementer i sætninger, og hvordan du overordnet set kan kategorisere forskellige sætningstyper. 

Der er forskellige måder at analysere sætninger på, og på de følgende sider vil vi fokusere på to af disse. 

Den første måde er vha. en sætningsanalyse (også nogle gange kaldet syntaktisk analyse), som går ud på at finde de forskellige sætningsled der er i sætningen. Vi vil gennemgå alle de forskellige sætningsled for dig, og vise dig hvordan du kan finde dem i en sætning. Vi viser dig også, hvordan du bedst kan gribe en sætningsanalyse an, og hvilke særlige ting du skal være opmærksom på. Vi viser dig også eksempler på sætningsanalyser, hvor vi analyserer alle led i nogle sætninger.

Den anden måde, som vi vil fokusere på, er ved at lave en helsætningsanalyse, hvor du bestemmer hvilke sætningstyper en helsætning består af. Dvs. hovedsætninger og ledsætninger, samt de forskellige typer af ledsætninger. Vi viser dig også eksempler på helsætningsanalyser, hvor vi bestemmer sætningstyperne i nogle sætninger. 

Derudover vil vi også komme ind på nogle andre emner, der er vigtige, når du skal analysere sætninger, som kongruens og kasus.

Uddrag

Direkte objekter kan bestå af forskellige ord eller ordklynger

I en sætning består det direkte objekt tit af substantiver og/eller pronominer:

Børnene sparkede bolden langt væk (det direkte objekt er et substantiv)

Jeg elsker min kat (det direkte objekt er et pronomen og et substantiv)

Det direkte objekt kan også bestå af en hel ledsætning (en sætning der ikke kan stå alene, men som giver ny information):

Vi håber, at vi skal have spaghetti i aften 

Her er det hele ledsætningen ‘at vi skal have spaghetti i aften’, der er det direkte objekt fordi det er det, som subjektet ‘håber’. 

Derudover kan det direkte objekt også bestå af en infinitiv (navnemåde) af et verbum:

Jeg elsker at bade

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind