Noter

Her finder du noter til grammatik og forskellige grammatiske emner. Du får noter, der giver dig overblik over bl.a. ordklasserne og deres kendetegn, morfologi og sætningsled og sætningstyper, som du kan få brug for at finde når du skal analysere sætninger. 

Du kan fx bruge noterne til at få et hurtigt overblik over de forskellige emner, eller til hvis du har brug for at opfriske din hukommelse ift. et af emnerne. 

Uddrag

Substantiver

 • Substantiver kaldes også navneord 
 • Eksempler på substantiver: ‘en dør’, ‘bedstefar’, ‘kærlighed’
 • Du kan kende et substantiv ved, at du kan sætte artiklerne en eller et foran på dansk. På andre sprog gælder kan artikler også sættes foran substantiver, fx:
  • På engelsk: A girl
  • På tysk: Ein Mädchen
  • På fransk: Une fille
  • På spansk: Una chica
 • Substantiver kan bøjes i bestemthed 
 • Flertal af substantiver
  • De fleste kan stå i flertal: En ko, flere køer, en milliard køer osv.
  • Nogle substantiver er utællelige, fx ‘penge’ (og ‘money’ på engelsk) - kan ikke bøjes i flertal
  • Nogle substantiver er altid flertal, fx ‘bukser’ - kan ikke bøjes i ental
 • Substantiver kan have grammatisk køn
  • På dansk: Fælleskøn (fx ‘musen’) og intetkøn (fx ‘huset’)
  • På tysk: Maskulinum (fx ‘der Mann’), femininum (fx ‘die Welle’) og neutrum (fx ‘das Auto’)
  • På spansk og fransk: Maskulinum og femininum
  • På engelsk har substantiver ingen køn
 • På latin og tysk kan substantiver bøjes i kasus

Adjektiver

 • Adjektiver kaldes også tillægsord 
 • Du kan kende et adjektiv ved, at det beskriver et substantiv eller et pronomen
 • ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind