[10]

Grammatik

Dette kompendium er en samling af de vigtigste grammatiske emner, som du kan få brug for i dit arbejde med sprogfagene, AP og Dansk i gymnasiet. Du kan lære om de forskellige ordklasser, hvordan du bestemmer sætningsled og andre vigtige emner, når det kommer til grammatik. 

Vi har taget udgangspunkt i danske eksempler til at vise dig de forskellige aspekter af grammatikken. Men vi inddrager også eksempler fra engelsk, tysk, spansk, fransk og latin. 

Du kan bruge kompendiet som supplement til din undervisning i sprogfagene, AP eller Dansk i gymnasiet, eller som opslagsværk, når du mangler hjælp til et konkret grammatisk emne. 

Uddrag

Verbernes tider

Et vigtigt kendetegn for verber er, at de kan bøjes i tid. Dette gælder både på dansk og på andre sprog, som du vil møde i løbet af din gymnasietid.

På dansk kan du bøje verber i følgende tider:

 • Præsens (nutid): spiser
 • Præteritum (datid): spiste
 • Futurum (fremtid): vil spise
 • Perfektum (førnutid): har spist
 • Pluskvamperfektum (førdatid): havde spist

På andre sprog kan du som regel også bøje verber i de samme tider, men derudover har andre sprog også andre tider - fx har engelsk udvidet tid (fx ‘I am running’) og andre sprog har andre datider end på dansk, fx imperfektum på bl.a. fransk og spansk. 

Enkle tider og sammensatte tider

Enkle tider kan du danne ved at tilføje en endelse til stammen (altså verbet uden nogen endelse, fx ‘spis’) - på dansk drejer det sig om præsens og præteritum: 

Præsens: Spiser

Præteritum: Spiste

Andre sprog har flere simple tider end dansk - fx har både fransk og spansk en datid mere (imperfektum), der også er simpel.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Grammatik

[10]
Bedømmelser
 • 27-11-2023
  Givet af Studerende på 5. år
 • 10-11-2023
  Givet af 1.g'er på STX
 • 02-08-2023
  Givet af HF-elev på 1. år
 • 10-06-2023
  Givet af 3.g'er på STX