Myter i den trojanske sagnkreds

Den trojanske sagnkreds er en hel gruppe af sammenhængende myter. Deres omdrejningspunkt er grækernes krig mod Troja i mykensk tid.

Den vigtigste myte handler om æblestriden og Paris' dom, som er årsagen til den trojanske krig og dermed begyndelsen på hele den trojanske sagnkreds.

Myterne om selve den trojanske krig centrerer sig særligt om helten Achilleus og om afslutningen på krigen, hvor grækerne bygger den trojanske hest.

Siden med øvrige myter i sagnkredsen handler om det mykenske kongehus og om Odysseus.