Diskussion af teksterne

I denne del af opgavehjælpen til den debatterende artikel "Grænseoverskridende adfærd mellem kønnene" får du hjælp til at arbejde med teksterne fra opgavesættet. Først får du nogle arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig til at få hul på teksterne og give dig gode idéer til diskussionen i din debatterende artikel.

For hver tekst giver vi dig også et sammendrag og en gennemgang af de vigtigste synspunkter. Dernæst præsenteres du for forslag til diskussion af teksten. 

Vi ser først på uddraget af Ole Bornedals kronik "Liktorernes tyrrani" fra Weekendavisen den 17. november 2017, hvor Bornedal kritiserer #MeToo-bølgen for at være gået for vidt. Dernæst ser vi på Deadlines interview med skuespilleren Dorthe Rømer fra 26. januar 2018, hvor Rømer beretter om overgreb og grænseoverskridende adfærd i den danske film- og teaterbranche. 

Vejledning til at diskutere i en debatterende artikel

Hvis du gerne vil have mere hjælp til at skrive diskussionen i en debatterende artikel, kan du finde det her:

Den diskuterende del af artiklen