Opgave 4

Indhold

4a

I bilag 7 nævnes: ”WTO er som en forsikring mod, at den globale handel ikke udvikler sig til alle landes kamp mod alle”. Forklar hvad der menes med citatet.

WTO, World Trade Organisation, blev dannet i 1995 og er en udløber af tidligere internationale frihandelsaftaler, senest GATT. Organisationen er dannet med det formål at gøre det så nemt som muligt at handle frit på tværs af grænser, og den arbejder kontinuerligt på, at der skal være så få handelshindringer i verdenshandlen som muligt. 
 
WTO søger at fremme frihandel, fordi frihandel ses som et gode for alle; den overordnede tankegang er at alle i en eller anden udstrækning vinder, når der handles frit – i modsætning til når lande sætter høje handelshindringer som fx importforbud og høje toldsatser op (protektionisme). Lande kan hver for sig have gode grunde til protektionistiske tiltag, fx at beskytte nye industrier, indtil de er konkurrencedygtige, men de protektionistiske tiltag går ud over andre lande, der får sværere ved at eksportere deres varer. WTO forsøger at afværge, at lande beskytter deres egne virksomheder mod international konkurrence på bekostning af andre lande, som måske vil svare igen ved også at beskytte deres egne virksomheder. WTO forsøger dermed at afværge, at international handel bliver til alles kamp mod alle, sådan som det netop...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind