Opgave 1

Forklar, med inddragelse af relevante beregninger, hvad tallene i bilag 1 viser om udviklingen i levestandarden i Niger.

Tabel 1: Udviklingen i levestandard i Niger

Ovenfor ses forskellige beregninger, der belyser udviklingen i levestandard i Niger i perioden 1985-2015. Nederst i tabellen ses en indeksering af udviklingen i BNP per indbygger korrigeret for prisudvikling. Denne indeksering er baseret på de ovenstående beregninger og bliver anvendt som et mål til at forklare udviklingen i levestandard i Niger i perioden 1985-2015. 

I 1995 er levestandarden faldet ganske betragteligt i forhold til levestandarden i 1985, idet indeksværdien går fra at være 100 i 1985 til kun at være 78 i 1995. Dette betyder, at når BNP per indbygger er korrigeret for prisudvikling, så faldt dette med 22% i perioden. Så selv om at BNP i perio...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind