Globalisering og levestandard

Her hjælper vi dig med eksamensopgaven "Globalisering og levestandard", som blev stillet til skriftlig eksamen i International Økonomi A på HHX d. 24. august 2017.

På de næste sider finder du eksempler på, hvordan de fire opgaver i eksamenssættet kan besvares. Du kan bruge eksemplerne som inspiration for dine egne besvarelser.

Besvarelserne af de fire opgaver er desuden forsynet med bokse, som hjælper dig med at forstå, hvordan du kan svare på opgaverne. I boksene forklarer vi svære begreber eller teori, hvordan du kan foretage relevante beregninger, og hvorfor vi har valgt at besvare opgaverne, som vi har.

I vores guide til skriftlig eksamen i International Økonomi A kan du få en mere generel vejledning i de forskellige opgavetyper.

Uddrag af besvarelsen af opgave 4b

Hvis USA indfører en importtold, sådan som det fremgår af bilag 7, at Trump truer med at gøre, får det betydning for prisen på de udenlandske varer, som pålægges denne told – de varer, som importeres ind i USA fra udlandet, vil stige i pris. Dette gør det derfor dyrere for de amerikanske forbrugere at købe de udenlandske varer, som rammes af tolden, og denne stigning i pris vil påvirke forskellige befolkningsgrupper på forskellig vis. 

Ifølge Christian Bjørnskov bruger de mindst velhavende en langt større del af deres indkomst på varer, der handles internationalt end befolkningsgrupper, der er velhavende. Sidstnævnte bruger i højere grad deres indkomst nationalt (bilag 6). Det vil altså sige, at de lavtlønnede befolkningsgrupper bruger en større del af deres indkomst på importerede varer, end de velhavende. I forhold til forbrug er det derfor også de lavtlønnede befolkningsgrupper, der vil blive ramt hårdest af en importtold, fordi mange af deres basale varer, som fx mad og tøj, vil blive dyrere for dem at købe. Omvendt gør det sig gældende...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Globalisering og levestandard

[2]
Bedømmelser
  • 26-10-2020
    Fantastisk opgave
  • 11-12-2020
    Givet af HHX-elev på 2. år