Vinduer i GeoGebra™

Algebra-vinduet

Algebra-vinduet kan bl.a. bruges til at lave simple udregninger eller til at tegne geometriske objekter ud fra deres koordinater eller ligning. Fx kan du tegne punktet A(1,2) på tegneblokken ved at skrive "A=(1,2)" i algebra-vinduet.

Store og små bogstaver

GeoGebra™ skelner mellem store og små bogstaver. Fx bruges store bogstaver til at definere punkter, mens små bogstaver bruges til at definere en vektor. 

Forslag til kommandoer

Når du begynder at skrive en kommando i algebra-feltet, så forslår GeoGebra relevante kommandoer. Du skal skrive mindst tre bogstaver, før du får et forslag.

Tegneblok

Tegneblokken kan fx bruges til geometriske konstruktioner eller til at tegne grafen for en funktion.

Når du laver en geometrisk konstruktion på tegneblokken, så får du vist de tilhørende koordinater og ligninger i algebra-vinduet. Dvs. at hvis du fx tegner et punkt A på tegneblokken, så får du vist punkt A’s koordinater i algebra-vinduet. Det omvendte gælder også: Når du taster koordinater eller ligninger ind i algebra-vinduet, så får du vist det tilhørende geometriske ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind