Sandsynlighedsregning og kombinatorik

Læs evt. mere om sandsynlighed i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

Kombinatorik

Permutationer

Du kan bestemme antallet af måder, der kan vælges r elementer ud af n elementer, når rækkefølgen har betydning med kommandoen nPr(<n>,<r>). Hvis du fx skal bestemme antallet af måder, der kan vælges 2 elementer ud af 10, så skal du skrive nPr(10,2).

Kombinationer

Du kan bestemme antallet af måder, der kan vælges r elementer ud af n elementer, når rækkefølgen ikke har betydning med kommandoen nCr(<n>,<r>). Hvis du fx vil bestemme antallet af måder, der kan vælges 2 elementer ud af 10, så skal du skrive nCr(10,2).

Binomialfordeling

Sandsynlighed

Du kan bestemme sandsynligheder i en binomialfordeling med sandsynlighedslommeregneren.

Vælg fanen "Fordeling" og derefter "Binomial" i drop-down-menuen.

Indtast antalsparameteren n og sandsynlighedsparameteren p.

Vælg derefter hvilken type sandsynlighed, du vil bestemme:

  • Du bestemmer P(a) ved at vælge "venstresidet" (ikonet med "]").
  • Du bestemmer P(a) ved at vælge "højresidet" (ikonet med "[").
  • Du bestemmer P(b) ved at vælge "interval" (ikonet med "[ ]").

Indtast derefter a eller a og b og aflæs sandsynligheden til højre for lighedstegnet. Sandsynligheden er givet som et decimaltal, dvs. at du skal gange med 100 for at få sandsynligheden i procent. Hvis fx P(7 ≤ X) = 0,9423, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind