Nyhedsartikel

Overblik

Nyhedsartikler er overordnet set en type artikler, som rummer en intention om at informere modtageren om en nyhed. Derudover kan der også være sekundære intentioner om fx at underholde eller at overbevise om et synspunkt. 

Nyhedsartikler har deres oprindelse i de trykte aviser, men har i dag spredt sig til mange andre medietyper. Du kan finde nyhedsartikler de fleste steder. Det er således ikke kun i aviser og blade, men også på nyhedssites og sociale medier, samt på store virksomheder og organisationers hjemmesider. Ja, sågar findes der stadigvæk mennesker, som læser nyhedsartikler på tekst-tv.

Hvornår er noget en nyhed?

Nyhedsartiklerne er som genre kendetegnet ved, at de indholdsmæssig skal leve op til et eller flere af nyhedskriterierne. Væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt er de fem klassiske nyhedskriterier. Nyheden skal have:

  1. Væsentlighed – den skal have konsekvenser for læseren eller komme tæt på læserens eget liv.
  2. Identifikation – den skal give mulighed for at identificere sig med konkrete personer eller oplevelser (fx ved at sætte ansigt på konkrete personer, som rammes af en politisk nedskæring)
  3. Sensation – den skal rumme noget overraskende og uventet, som bryder med eller truer vores normale samfundsorden og normer.
  4. Aktualitet – den skal have fundet sted for nyligt
  5. Konflikt – den skal have flere parter med forskellige modstridende interesser og synspunkter.

Nyhedskriterierne er en slags målestok for, om en begivenhed ude i verden er en nyhed. En nyhed behøver nødvendigvis ikke at ramme alle fem kriterier på samme tid, men generelt siger det noget om nyhedens kvalitet, hvis den rammer så mange af nyhedskriterierne som muligt. Du kan læse meget mere om nyhedskriterierne i vores vejledning til nyhedsformidling

Kilder og vinkler

De fle...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind