Nyhedsartikel

Nyhedsartikler har deres oprindelse i de trykte aviser, men har i dag spredt sig til mange andre medietyper. Du kan finde nyhedsartikler de fleste steder. Det er således ikke kun i aviser og blade, men også på nyhedssites og sociale medier, samt på store virksomheder og organisationers hjemmesider. Ja, sågar findes der stadigvæk mennesker, som læser nyhedsartikler på tekst-tv.

Hvornår er noget en nyhed?

Nyhedsartiklerne er som genre kendetegnet ved, at de indholdsmæssig skal leve op til et eller flere af nyhedskriterierne. Aktualitet, væsentlighed, konflikt, identifikation og sensation er de fem klassiske nyhedskriterier. Nyheden skal have:

  1. Aktualitet – den skal have fundet sted for nyligt
  2. Væsentlighed – den skal have konsekvenser for læseren eller komme tæt på læserens eget liv
  3. Konflikt – den skal have flere parter med forskellige modstridende interesser og synspunkter
  4. Identifikation – den skal give mulighed for at identificere sig med konkrete personer eller oplevelser (fx ved at sætte ansigt på konkrete personer, som rammes af en politisk nedskæring)
  5. Sensation – den skal rumme noget overraskende og uventet, som bryder med eller truer vores normale samfundsorden og normer.

Nyhedskriterierne er en slags målestok for, om en begivenhed ude i verden er en nyhed. En nyhed behøver nødvendigvis ikke at ramme alle fem kriterier på samme tid, men generelt siger det noget om nyhedens kvalitet, hvis den rammer så mange af nyhedskriterierne som muligt

I de senere år har internettet også været en væsentlig del af nyhedsformidlingen, og her kan vi måske tilføje et sjette kriterium, nemlig muligheden for at socialisere. Rigtigt mange nyheder formidles i dag over de sociale medier, hvor det mere er brugernes kommentarer og delinger, som er vigtige, end det er det egentlige nyhedsindhold. Derfor kan det i dag være et kriterium for en god nyhed, at mange vil have tilbøjelighed til at like, diskutere og dele den.

Kilder og vinkler

De fleste nyhedsartikler vil bygge på kilder. I gratisaviser og hos mange nyhedssites på nettet er kilderne oftest andre medier eller nyhedsbureauer, som har skrevet historien først. Det kaldes for en citathistorie. På større medier vil kilderne være personer, som journalisten har interviewet om historien.

Der er oftest mange måder at berette om den samme nyhed. Det kaldes også for vinkler.  Lad os sige, at politikerne beslutter at skære ned på de sociale ydelser, så de kan få penge til at nedsætte virksomhedsskatterne.

En vinkel kan være, at SU-modtagere, pensionister, arbejdsløse, syge osv. vil blive ramt af nedskæringen, så de vil få en dårligere livskvalitet. Hvis nyhedsartiklen vælger denne vinkel, så vil der ofte være interviews med almindelige mennesker, som bliver ramt af forslaget og nogle politikere eller organisation, som er modstandere af forslaget.

En anden vinkel kan være, at danske v...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind