Dokumentar

Hvor fiktionsfilmen bygger på en fiktiv fortælling, henter dokumentaren sit stof i virkeligheden. Dokumentarer handler om virkelige miljøer, rigtige mennesker og relevante problematikker.

I Danmark har de to landsdækkende tv-kanaler DR og TV2 en god tradition for at producere dokumentarer, som er af høj filmisk og journalistisk kvalitet, og som formår at engagere befolkningen i diskussioner.

Genrer inden for dokumentar

Dokumentarfilmene kan inddeles på mange forskellige måder, når vi skal undersøge deres indhold og genretræk. Helt overordnet kan vi dog tale om seks forskellige undergenrer i dokumentargenren:

  1. Den forklarende dokumentar er dokumentarens klassiske undergenre. Den har som hensigt at oplyse modtagerne ved at fylde viden på dem. Den kan både handle om aktuelle sager, historiske begivenheder, videnskabelig viden eller naturen. Typisk er den forklarende dokumentar båret af en alvidende fortæller, som i form af en voice over tager seeren ved hånden og forklarer indholdet undervejs.
  2. Den dybdeborende dokumentar bygger på en journalistisk efterforskning af en konkret sag. Den fortælles i en lineær struktur, sådan at seeren gennem programmet følger journalististens efterforskning, som ender med en afsløring, løsning eller konklusion.
  3. Den observerende dokumentar går tæt på sider af samfundet, som vi ikke normalt ser meget til. Den tegner som regel et portræt af et individ, en gruppe af personer eller et miljø. Den fortælles som en form for mosaik, hvor forskellige episoder klippes sammen. Den observerende dokumentar lader seerne selv tænke over indholdet og drage deres egne konklusioner.
  4. Den dramatiserende dokumentar kan enten have form af en fiktiv genskabelse af faktiske begivenheder (rekonstruktioner/iscenesættelser) eller fiktive cases, der bruges som eksempler på faktiske problemer. Denne undergenre kaldes ofte for faktion.
  5. Den poetiske dokumentar handler om at bruge materiale fra virkeligheden til at skabe stemninger og oplevelser. Den handler ikke nødvendigvis om at fortælle en sammenhængende historie, men mere om at sige noget om emnet på en mere poetisk måde.
  6. Mockumentary er en humoristisk fiktionsfortælling, som udgiver sig
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind