Dokumentar

Hvor fiktionsfilmen bygger på en fiktiv fortælling, henter dokumentaren sit stof i virkeligheden. Dokumentarer handler om virkelige miljøer, rigtige mennesker og relevante problematikker.

I Danmark har de to landsdækkende tv-kanaler DR og TV2 en god tradition for at producere dokumentarer, som er af høj filmisk og journalistisk kvalitet, og som formår at engagere befolkningen i diskussioner.

Genrer inden for dokumentar

Dokumentarfilmene kan inddeles på mange forskellige måder, når vi skal undersøge deres indhold og genretræk. Helt overordnet kan vi dog tale om seks forskellige undergenrer i dokumentargenren:

  1. Den autorative dokumentar er dokumentarens klassiske undergenre. Den har som hensigt at oplyse modtagerne ved at fylde viden på dem. Den kan både handle om aktuelle sager, historiske begivenheder, videnskabelig viden eller naturen. Typisk er den forklarende dokumentar båret af en alvidende fortæller, som i form af en voice over tager seeren ved hånden og forklarer indholdet undervejs.
  2. Den observerende dokumentar er kendetegnet ved, at instruktøren forsøger at præsentere sit emne så direkte og ufiltret som muligt. Det opnås normalt gennem omfattende brug af feltoptagelser, hvor kameraet skal fungere som 'fluen på væggen'. 
  3. Den dybdeborende dokumentar bygger på en journalistisk efterforskning af en konkret sag. Den fortælles i en lineær struktur, sådan at seeren gennem programmet følger en efterforskning, som ender med en afsløring, løsning eller konklusion.
  4. Den deltagende dokumentar er beslægtet med den dybdeborende dokumentar, men kendetegnet ved at journalisten eller instruktøren (+ eventuelt det øvrige filmhold) spiller en mere aktiv og synlig rolle i efterforskningen af sagen.  
  5. Den performative dokumentar er kendetegnet ved, at afsenderen af dokumentaren gør sig selv til genstand for dokumentarens undersøgelser. Det helt klassiske eksempel på en performativ dokumenter er filmen Supersize Me, hvor filmskaberen Morgan Spurlock gennemfører et eksperiment hvor han lever udelukkende af mad fra M
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind