Genetik

Biologi C, B og A + Biotek A.

Genetik er det område inden for biologi, der beskriver DNA's nedarvning fra forældre til afkom, og hvordan informationerne i DNA oversættes til protein.

Kompendiet her indeholder vores noter og begreber til genetik. Du kan bruge noterne og begreberne, uanset om du har Biologi C, B eller A eller Biotek A.

Du finder også vores opgavevejledninger til genetik. Vejledningerne gennemgår, hvordan du løser mange forskellige opgavetyper i genetik, uanset om du skal til skriftlig eksamen eller bare gerne vil blive bedre til at løse opgaver om et bestemt emne.

Du får også et overblik over alle vores kompendier om genetik. Kompendierne gennemgår tilsammen alt dit kernestof om genetik. 

Her kan du se en liste over vores kompendies indhold:

Her kan du se et uddrag af kompendiets notesamling til genetik:

Mendel opstillede to love om, hvordan gener nedarves fra forældre til afkom:

 • Mendels 1. lov handler om, hvordan ét gen nedarves fra forældre til afkom.
  • Loven siger, at genpar adskilles fra hinanden under kønscelledannelsen (meiosen). Loven siger også, at kønsceller forenes tilfældigt ved en befrugtning.
  • Loven er grundlag for, at vi kan opstille krydsningsskemaer. Krydsningsskemaer viser sandsynligheden for at få afkom med bestemte genotyper, når man kender forældrenes genotyper.
 • Mendels 2. lov handler om, hvordan flere gener ad gangen nedarves fra forældre til afkom.
  • Loven siger, at alleler i forskellige genpar fordeles til kønsceller uafhængigt af hinanden under kønscelledannelsen (meiosen). Forskellige egenskaber nedarves derfor uafhængigt af hinanden fra forældre til afkom.
  • Loven gør det muligt at opstille krydningsskemaer over nedarvning af mere end ét gen ad gangen.

Stamtavler

 • En stamtavle (eller et stamtræ) viser nedarvningen af en bestemt egenskab i en slægt. Typisk er der tale om en arvelig sygdom. Stamtavlen angiver, hvilke medlemmer af slægten der gennem tiden har haft sygdommen.
 • Du kan fastslå arvegangen for en bestemt egenskab ved at analysere en stamtavle.

Det centrale dogme

Det centrale dogme er en forklaring på, hvordan celler danner nye molekyler ud fra den genetiske kode i cellernes DNA-molekyler. Det centrale dogme handler om DNA-replikation og proteinsyntese.

DNA-replikation

 • DNA-replikation er en celles kopiering af sit DNA. DNA-replikationen sker inden en celledeling. Cellen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Genetik

[2]
Bedømmelser
 • 15-06-2021
  Givet af 3.g'er på STX
 • 12-12-2020
  Givet af HF-elev på 1. år