Gærings­forsøg

Her finder du vores hjælp til at skrive rapport om gærcellers aktivitet eller vækst i Biologi eller Bioteknologi. 

Rapporthjælpen giver ideer til, hvad du kan komme ind på i rapportens forskellige afsnit. Vi viser også eksempler på, hvordan de enkelte afsnit kan se ud.

Hvad går øvelsen ud på?

Forsøget kan se ud på lidt forskellige måder. Forsøget undersøger dog altid, hvordan en eller flere miljøfaktorer (f.eks. temperatur eller pH-værdi) påvirker gærcellers aktivitet eller vækst. 

Du kan bruge rapporthjælpen, uanset hvordan dit forsøg præcis ser ud. Rapporthjælpen gennemgår et forsøg, der undersøger temperaturens påvirkning af gærcellernes CO2-produktion, men rapporthjælpen kommer også med ideer til, hvad du kan inddrage i din rapport, hvis dit forsøg har et anderledes formål.

Hjælp til rapportens afsnit

Her kan du se et uddrag af vejledningens eksempel på et teoriafsnit

Gærceller er en svampe, der vokser som encellede organismer. Gærceller findes de fleste steder og kan især formere sig på steder med let tilgængeligt sukker, f.eks. i gammel frugt. Gær er derfor en vigtig type nedbryder i naturen.

Gærceller kan leve både med og uden ilt i miljøet. Gærceller skaffer ATP til deres livsprocesser ved at udføre aerob respiration, når der er ilt til stede. Gærceller forbrænder så sukker (f.eks. glukose, C6H12O6) fuldstændigt til kuldioxid og vand:

Respiration: C6H12O6 + 6 O2 --> 6 CO2 + 6 H2O + ca. 30 ATP + varme

Gærceller nedbryder i stedet sukkeret ved gæring, hvis der ikke er ilt til stede. Gæring er en ufuldstændig nedbrydning af sukker, dvs., at gæring danner et organisk restprodukt, som ikke kan nedbrydes yderligere uden ilt. Gærceller danner det organiske restprodukt ethanol (C2H5OH), som er den type alkohol, der findes i alkoholiske drikkevarer:

Alkoholgæring: C6H12O6 --> 2 C2H5OH + 2 ATP + varme

Alkoholgæring danner meget mindre ATP pr. glukosemolekyle, end respiration gør, så gærcellerne udfører kun gæring, hvis der ikke er nok ilt i miljøet til udelukkende at forbrænde glukosen ved aerob respiration.

Gærcellers aktivitet (f.eks. hvor hurtigt de kan vokse og dele sig) hænger direkte sammen med, hvor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Gæringsforsøg

[1]
Bedømmelser
  • 12-01-2023
    Givet af 2.g'er på STX
    det fungere super godt, dog kunne jeg godt bruge en yderligere forklaring , eller flere eksepmpler