Rim og rytme

Digtet bruger mange enderim og indrim

”Gaden” indeholder både enderim og indrim. Digtet er bygget op omkring et fast rimmønster, hvor der er enderim i alle vers, bortset fra vers 5, der til gengæld indeholder et indrim. Vi kan fremhæve digtets to sidste vers som eksempel på dette rimmønster. Rimene er skiftevis fremhævet med hhv. fed og understreget skrift:

Lærlinge, Lastbiler, Duft af blaa Røg, Benzin.
Tønder paa Vogne og Flasker i Kurve med Vin.
Ak, i min susende, tusendfold sansende Hjerne,
strømmer en hedere Vin end Pommard og Sauterne –.
Kaffevogn! Manden faar Glorie for sin Cikorie –.
Konen med Blomster, Narcisser og Liljer, staar ene.
Hører du, Kvinde, den Storm i dit Hjerte af Stene?…

Sporvogn, der brummer. Klokker der kimer og slaar.
Det er den elskede Gade, som gennem mig gaar
Det er det hvirvlende Liv med omhvirvlede Sjæle,
som i mit Hjerte har samlet sig, og i mit Mæle
Folk og Butikker, Markiser, og Fodtrin på Fliser –.
Malstrømmen, Menneskelivet, der myldrer og stimer.
Sporvogn, der brummer, og Klokker, der klinger og kimer.

Vi kan notere digtets rimmønster på følgende måde, hvis vi betegner rimende stavelser med samme bogstav: AAbbcdd. Der er altså parrim i vers 1-2,3-4 og 6-7. Afslutningen på vers 5 rimer ikke på andre versafslutninger. Til gengæld er der som nævnt et indrim i verslinjen ("Markiser" og "Fliser"), som vi her har valgt at repræsentere med et c.

A’erne er store, fordi rimene i vers 1-2 falder på trykstærke stavelser. Vi kalder den type rim for mandlige rim. Det er de rim, der er markeret med fed skrift. De øvrige rim falder på tryksvage stavelser. De rim kalder vi omvendt for kvindelige rim. De er markeret med understreget skrift.

Vi finder dog en lille variatio...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind