Analyse

På de følgende sider hjælper vi dig med at analysere digtet ”Gaden” fra Emil boennelyckes debutdigtsamling Ild og Ungdom i 1918.

Først finder du en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, inden du læser vores analyse. Du kan finde svarene på de følgende sider, hvor vi kommer omkring alle de punkter, som normalt indgår i en digtanalyse. Skal du skrive en opgave eller holde oplæg om digtet, er det en god idé at du udvælger nogle enkelte af punkterne, som kan bindes sammen i forhold til den vinkel, du har valgt.

Efter siden med arbejdsspørgsmål ser vi nærmere på genretræk i ”Gaden”. Vi analyserer også digtets opbygning ved at undersøge både den indre og den ydre komposition. Desuden forklarer vi betydningen af den faste form og sprogets hektiske rytme.

Så analyserer vi digtets billedsprog, som er præget af metaforer, sammenligninger og besjælinger. Digtet benytter sig også af andre sproglige virkemidler som fx gentagelser, opremsninger og direkte tale, som er med til at skabe fornemmelsen af, at vi er tilstede midt i en forvirrende storby. Vi kommer også omkring digtets sproglige stil, som er høj og medvirkende til, at digtet giver et positivt indtryk af livet i en moderne storby.

På de sidste to analysesider fokuserer vi på digtets fortælleteknik og forklarer, hvordan det lyriske jegs subjektive perspektiv farver teksten. Det kommer også til udtryk i digtets begejstrede miljøbeskrivelse, som i særlig grad er fokuseret på det fysiske miljø i storbyen.

Se også vores vejledning til digtanalyse:

Digtanalyse

Denne analysemodel er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere et digt. Den kan bruges som inspiration til analyse og fortolkning af alle typer af digte, og den er god at benytte både til lektier, opgaveskrivning og eksamen.