Vækstfunktioner

På siderne om vækstfunktioner gennemgår vi forskellige typer af vækstfunktioner. Uanset om du har Matematik A, B eller C på STX, HF, HHX eller HTX, så vil du møde mindst to typer af vækstfunktioner, nemlig lineære funktioner og eksponentielle funktioner.

På siden Lineære funktioner gennemgår vi, hvordan forskriften og grafen for en lineær funktion ser ud, og hvordan konstanterne i forskriften kan bestemmes ud fra to punkter på grafen. Vi beskriver også nogle af egenskaberne ved lineære funktioner og gennemgår lineære funktioners definitionsmængde, værdimængde, nulpunkter, fortegnsvariation og monotoniforhold. På de efterfølgende sider laver vi en tilsvarende gennemgang af eksponentielle funktionerpotensfunktioner og logaritmefunktioner. På siden om logaritmefunktioner går vi især i dybden med titalslogaritmen og den naturlige logaritme.