Trigonometriske funktioner

Her kan du læse om trigonometriske funktioner.

På siden Enhedscirklen, retningspunkt og omregning til radianer får du en introduktion til nogle centrale begreber. Vi gennemgår også to formler til omregning mellem vinkelenhederne grader og radianer.

På siden cosinus- og sinusfunktionen kan du læse om to trigonometriske funktioner: cosinus-funktionen og sinus-funktionen. Du kan bl.a. læse, hvordan de to funktioner er defineret, hvad definitionsmængden og værdimængden er, samt hvilke nulpunkterne funktionerne har. På den næste side kan du læse tilsvarende om tangensfunktionen.

En del periodiske fænomener kan beskrives med en sinus-funktion på formen f(t) = A·sin⁡(ω·+ φ) + k,   > 0, ω > 0. Vi gennemgår denne type funktion og beskriver, hvilken betydning konstanterne i forskriften har, på siden Harmonisk svingning.