Emneopgave

Hvis du går på HHX, så skal du skrive en række emneopgaver i Matematik. Emneopgaverne skal dække de emner, som indgår i undervisningen, og skal bl.a. bruges, hvis du skal til mundtlig eksamen. En eller flere af emneopgaverne vil formentlig handle om funktioner.

Hvis du skal skrive emneopgave om en bestemt type af funktioner, fx lineære funktioner, eksponentielle funktioner, potensfunktioner eller andengradspolynomier, så anbefaler vi, at du søger hjælp i dette kompendium om funktionstyper, hvor vi bl.a. gennemgår teori om lineære funktioner, eksponentielle funktioner, potensfunktioner, logaritmefunktioner og polynomier, herunder andengradspolynomier.

Hvis du skal skrive emneopgave om lineære eller eksponentielle funktioner, så kan du få idéer til indholdet i din emneopgave på siden emneopgave om lineære funktioner eller emneopgave om eksponentielle funktioner.