Funktions­typer

Her er vores kompendium om funktionstyper. I kompendiet gennemgår vi bl.a. lineære og eksponentielle funktioner.

Du skal lære om forskellige funktionstyper, uanset om du har Matematik A, B eller C på STX, HF, HHX eller HTX.

Kompendiets opbygning

Først i kompendiet finder du siden Opgaver om funktionstyper.

Derefter finder du vores noter om funktionstyper.

Derefter gennemgår vi forskellige typer af vækstfunktioner. Den første er lineære funktioner. Vi gennemgår bl.a., hvordan forskriften og grafen for en lineær funktion ser ud, og hvordan du kan bestemme konstanterne a og b i forskriften. Vi kommer også ind på lineære funktioners definitionsmængde, værdimængde, nulpunkter, fortegnsvariation og monotoniforhold.

På de næste sider i kompendiet gennemgår vi de samme egenskaber for eksponentielle funktionerpotensfunktioner og logaritmefunktioner. På siden om eksponentielle funktioner introducerer vi også begreberne fordoblings- og halveringskonstant og giver eksempler på, hvordan du kan beregne fordoblings- eller halveringskonstanten for en eksponentiel funktion. På siden om logaritmefunktioner gennemgår vi bl.a. logaritmeregnereglerne.

Kompendiet indeholder også sider om polynomier, hvor vi bl.a. besvarer spørgsmålet "Hvad er et polynomium?". Vi har også en side om andengradspolynomier, hvor du bl.a. kan læse om toppunkter, rødder og faktorisering, og en side om tredjegradspolynomier og polynomier af højere grad.

På siderne om trigonometriske funktioner kan du bl.a. læse om sinus og cosinus, tangens og harmoniske svingninger.

De næste sider handler om sum-, differens-, produkt- og kvotientfunktionersammensatte funktioner, omvendte funktioner (også kaldet inverse funktioner) og stykkevis lineære funktioner.

Sidst i kompendiet finder du vores beviser. Bevissamlingen indeholder bl.a. beviser for formlerne for a og b i forskriften for en lineær funktioneksponentiel funktion eller potensfunktion, beviser for formlerne for fordoblingskonstanten og halveringskonstanten, beviser for logaritmeregnereglerne samt beviser for toppunktsformlen og diskriminantformlen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Funktionstyper

[9]
Bedømmelser
 • 07-04-2021
  Givet af HFe-elev på 2. år
 • 21-03-2021
  Givet af HHX-elev på 1. år
 • 24-02-2021
  Givet af HF-elev på 2. år
 • 13-01-2021
  Givet af HHX-elev på 2. år