Funktionstyper

Du kan læse om forskellige typer af funktioner, fx lineære funktioner og eksponentielle funktioner, i kompendiet Funktionstyper.

Kompendiet indeholder også en række beviser. Fx beviser vi formlerne for konstanterne a og b i lineære funktioner, eksponentielle funktioner og potensfunktioner og formlerne for fordoblings- og halveringskonstanten.