Analyserende artikel om fiktive fremstillinger af socialt udsatte

Opgaveformuleringen

Her giver vi dig hjælp til Opgave 3 fra vejledende opgavesæt 2 i Dansk A på STX fra 2019, hvor opgaven er at skrive en analyserende artikel om fiktive fremstillinger af socialt udsatte:

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger fiktion, der fremstiller socialt udsatte personer.

I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Frugt (tekst 3) og på baggrund heraf perspektivere til andre eksempler på fiktion, der også fremstiller socialt udsatte personer.

I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

- At analysere og fortolke fortælleforhold og den udvikling, hovedpersonen gennemgår i løbet af handlingen.

- At perspektivere tekstens fremstilling af socialt udsatte personer til andre eksempler. Som eksempler på fiktion kan du bruge både litteratur og film.

- At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum)

I analysehjælpen finder du de svar, du skal bruge for at besvare eksamensopgaven. Her på siden hjælper vi dig med, hvordan du kan strukturere dit arbejde med opgaven og bruge analysehjælpen i processen.

Fra opgaveformulering til disposition

Først og fremmest skal du have styr på, hvad du skal have med for at svare på opgaveformuleringen.

Opgaveformuleringen nævner overordnet, at du skal undersøge fiktive fremstillinger af socialt udsatte personer, og at du skal analysere, fortolke og perspektivere. Derefter kommer tre ting, du særligt skal fokusere på:

  • fortælleforhold og hovedpersonens udvikling
  • perspektivering til andre eksempler på fremstilling af socialt udsatte personer
  • indledning og afslutning

De to første punkter fortæller dig, hvad du skal fokusere på i din analyse, fortolkning og perspektivering. Når du laver en analyse af hovedpersonens udvikling, er det personkarakteristik. Når du analyserer fortælleforhold, analyserer du fortællete...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind