Analyse

”Frugt” er en novelle fra novellesamlingen Granit. "Frugt” beskriver en række socialt udsatte personer, der befinder sig på forskellige niveauer af den sociale underklasse. Novellen skildrer miljøet og dets sociale normer, hvor alle selv må tage sig af deres eget liv, og ingen føler sig forpligtet til at hjælpe dem, der har det svært.

Der optræder ganske få personer. John er novellens hovedperson. I analysen fokuserer vi på John og forholdet mellem John og den hjemløse, John og Lillebrian samt John og flaskesamleren. Vi kommer også ind på, hvordan personerne er stereotype.

Miljøet er beskrevet som et materielt fattigt bymiljø, der er kendetegnet af socialt og følelsesmæssigt underskud. Ingen viser omsorg for hinanden, og alle må klare sig selv. Vi beskriver, hvordan Johns udvikling går imod miljøets normer. Vi kommer desuden ind på, at miljøet bliver beskrevet kritisk i novellen.

Sproget er holdt i en lav stil. Vi kommer ind på, hvordan sproget er præget af talesprog og negativt ladede ord, og hvad dette fortæller os om John og miljøet. Vi kommer også ind på, at novellen benytter sig meget lidt af billedsprog. Vi analyserer desuden titlen og titlens betydning for vores fortolkning af novellen.

Fortælleteknikken er præget af en skjult, personbunden tredjepersonsfortæller. Det betyder, at vi har adgang til Johns tanker. Vi oplever handlingen gennem John, og vi ser, hvordan hans syn på socialt udsatte udvikler sig. Der er også brugt dækket tale i novellen, og det gør, at vi føler os endnu tættere på John.

Kompositionen er lineær. Novellen starter in medias res, og den har en åben slutning. Vi kommer også ind på novellens vendepunkt, der finder sted, da John møder den hjemløse for anden gang.

Novellen har mange af genrens kendetegn. Det er f.eks. et realistisk miljø, der er ét overordnet handlingsforløb, der udspiller sig over en begrænset tidsperiode, og der er få personer. Novellen indeholder også et vendepunkt, som dog er svært at forklare.

På de følgende sider får du hjælp til at analysere og fortolke novellen ”Frugt”. I analysehjælpen vil vi hjælpe dig med at forstå novellen. Vi folder derfor hvert enkelt analysepunkt ud og forklarer dem grundigt. Det kan være en hjælp til at forstå, hvordan vi gør, når vi analyserer tekster.