Perspektivering

Naturalismen er en del af Det moderne gennembrud 

Fru Marie Grubbe (1876) bliver betragtet som et af hovedværkerne i dansk naturalisme. Bogen udkom fem år efter, at Georg Brandes indledte sin berømte forelæsningsrække på Københavns Universitet, som blev begyndelsen på Det moderne gennembrud. I forelæsningerne introducerede Brandes realismen i Danmark, og han slog bl.a. til lyd for, at litteratur skulle sætte problemer under debat.

Naturalismen er en form for underkategori til realismen, der er den dominerende skrivestil i det moderne gennembrud, og naturalismen deler mange af realismens kendetegn. Fx bruges fortælleteknikken i både realismen og naturalismen til at give læseren en følelse af, at teksten er objektiv. Det kan fx gøres ved hjælp af en skjult fortæller og scenisk fremstillingsform. Der bruges som regel også meget detaljerede beskrivelser.

Herudover er der flere kendetegn, der kun gælder for naturalismen. For det første anlægger naturalismen et biologisk syn på mennesket. Naturalismen er nemlig baseret på naturvidenskaben; især er Charles Darwins evolutionslære helt central i naturalismen. Det betyder, at mennesket i naturalismen betragtes som et naturvæsen, der fremfor alt er styret af sine drifter. Derfor spiller fx seksualdriften ofte en rolle i naturalistisk litteratur, selv om seksualiteten stadig var tabubelagt i tiden omkring det moderne gennembrud.

For det andet indeholder naturalismen ofte sanselige beskrivelser. Sanserne har en fremtrædende rolle, netop fordi mennesket blev opfattet som et biologisk væsen med alt, hvad det indebærer. Naturalismen beskriver ofte mennesket og menneskets omgivelser på en nærmest videnskabelig måde med inddragelse af alle sanser. Der er også ofte meget sanselige beskrivelser af fx naturen. 

I vores kompendium om det moderne gennembrud kan du læse meget mere om naturalismens særlige kendetegn.

Fru Marie Grubbe er en udpræget naturalistisk roman 

Fru Marie Grubbe har mange af naturalismens typiske kendetegn. Hvis vi ser på fortælleteknikken, opdager vi, at der er g...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind