Sprog

Sproget i Fru Marie Grubbe er meget detaljeret og sanseligt

Fortælleren beskriver Marie Grubbe og hendes omgivelser på en meget detaljeret og indgående måde. Detaljerigdommen i sproget ser vi allerede i tekstens første linjer:

Den Luft, der laa under Lindetræernes Kroner, havde vugget sig frem over den brune Hede og de tørstige Marker; den var bleven baget af Solen og støvet af Vejene, men nu var den renset af det tætte Løvhang, svalet af de kjølige Lindeblade, og Duften af Lindens gule Bloster havde gjort den fugtig og givet den Fylde. Nu laa den og blinkede stille og saligt op i det lysegrønne Hvalv, kjærtegnet af sagte dirrende Blade og af hvidgule Sommerfugles flimrende Vingeslag.

Ved hjælp af en detaljeret beskrivelse af luften får fortælleren malende beskrevet omgivelserne for handlingen. Her hører vi både om den brune hede, de kølige blade, de gule blomster og sommerfuglenes vingeslag, mens vi følger luftens vej fra heden til lindetræerne. Det er også værd at bemærke, hvordan omgivelserne kædes sammen gennem fortællerens fokus på luftstrømmenes bevægelse. Detaljerne bliver ikke bare remset op, men forbundet, så vi fo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind