Diskussion af teksterne

I denne del af opgavehjælpen til den debatterende artikel om fremstillingen af køn i reklamer får du hjælp til at arbejde med teksterne fra opgavesættet. Først får du nogle arbejdsspørgsmål, som kan hjælpe dig til at få hul på teksterne og give dig gode idéer til diskussionen i din debatterende artikel.

For hver tekst giver vi dig også et sammendrag og en gennemgang af de vigtigste synspunkter. Dernæst præsenteres du for forslag til diskussion af teksten. 

Først gennemgår vi artiklen ”Dansk Kvindesamfund: Sexistisk humor er ikke harmløs”, hvor vi fremhæver de to forskellige synspunkter på brugen af køn i reklamer.

Derefter gennemgår vi teksten ”Normal-kampagne i modvind: ’Pinligt og elendigt’” Her viser, hvordan en reklamekampagne kan forarge almindelige mennesker, fordi den har en bestemt kønsstereotyp udformning.

Vejledning til at diskutere i en debatterende artikel

Hvis du gerne vil have mere hjælp til at skrive diskussionen i en debatterende artikel, kan du finde det her:

Den diskuterende del af artiklen