Lysprocessen og mørkeprocessen (Calvin cyklus)

Biologi A + Biotek A.

Fotosyntesen har to dele

Fotosyntesens nettoligning ser ud på denne måde:

Figur 1. Nettoligning for fotosyntesen.

Fotosyntesen forløber dog ikke kun i ét trin. Man skelner derimod mellem to overordnede dele af fotosyntesen: lysreaktionerne og mørkereaktionerne (mørkereaktionerne kaldes også for Calvin cyklus). Opdelingen skyldes, at lys- og mørkereaktionerne finder sted to forskellige steder i planternes grønkorn. Mørkereaktionerne forløber ikke i mørke, men sker samtidig med den øvrige del af fotosyntesen – dvs. når det er lyst. Navnet mørkereaktionerne henviser blot til, at denne del af fotosyntesen ikke drives af energi fra sollys.

Figur 2 viser et overblik over, hvilke stoffer der dannes og forbruges under hhv. lys- og mørkereaktionerne. Under figuren kan du se en kort gennemgang af processerne.

Figur 2. Overblik over stofforbrug og -produktion ved hhv. lysreaktionerne og mørkereaktionerne i fotosyntesen. Kilde: Daniel Mayer / CC BY 4.0.

Lysreaktionerne er den del af fotosyntesen, som drives af energi fra sollys. Disse reaktioner forbruger vand og producerer den ilt, der er et biprodukt af fotosyntesen. Desuden danner lysreaktionerne ATP og NADPH, hvor sidstnævnte er et såkaldt coenzym. Coenzymer er "hjælpemolekyler", der er nødvendige for, at bestemte reaktioner kan finde sted. NADPH dannes ved reduktion af stoffet NADP+. NADP+ er derfor nødvendig som elektronacceptor, for at lysreaktionerne kan forløbe.

Mørkereaktionerne/Calvin cyklus forbruger efterfølgende NADPH og ATP dannet ved lysreaktionerne. Under mørkereaktionerne optages desuden kuldioxid fra omgivelserne. Atomerne i kuldioxid indbygges herefter i glukose ved hjælp af energien i ATP'en fra mørkereaktionerne. Hydrogenet i glukose stammer fra NADPH, som oxideres tilbage til NADP+ under mørkereaktionerne.

Længere nede på siden går vi i dybden med de kemiske processe...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind