Filmiske virkemidler

Lyd

Lydsiden har stor betydning for vores oplevelse af kortfilmen “Pistol”. Som filmisk virkemiddel bruges lyden til at skabe spænding i filmen, men også til at vildlede os. Denne vildledning øger spændingen og slører forholdet mellem fantasi og virkelighed.

Effektlyd

Ét træk ved lydsiden er brugen af effektlyd. Da vi møder Bilal første gang, kan vi høre en rumlen, der kunne være torden, men som også leder tanken hen på bombardementer i en krigszone (00:06-00:14). Kort efter hører vi hans nervøse åndedræt (00:17-00:23) og skuddet, da han skyder den ældre dreng (00:33-00:35). Alle disse lyde er effektlyde, der bidrager til vores følelse af spænding og indlevelse i scenen. 

Men faktisk har effektlyden også en bevidst vildledende virkning: Kombineret med det, vi ser - drengenes hudfarve, deres våben og de rå omgivelser - får effektlydene os til at tro, at vi befinder os i en krigszone i Mellemøsten. Det øger straks vores følelse af uro. Filmen spiller altså bevidst på vores forventninger - og snyder os. Samtidig er det, vi ser, også udtryk for Bilals fantasi. De filmiske virkemidler bruges altså til at fremstille fantasi som virkelighed.

Underlægningsmusik

Et andet markant træk ved filmens lydside er brugen af underlægningsmusik. Musikken optr...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind