Anja Otterstrøm

Anja Otterstrøm blev født i 1966. Hun blev student i 1985 ved Stenløse Gymnasium, hvorefter hun begyndte på Copenhagen Business School i København, hvor hun i 1992 blev færdiguddannet cand.merc.jur. Hun arbejder i dag ved Undervisningsministeriet. Hendes debut var novellesamlingen Enebørn (2010), mens hendes anden novellesamling En ikke ualmindelig bivirkning udkom i 2012.

Anja Otterstrøms forfatterskab

Anja Otterstrøms forfatterskab beskæftiger sig med novellegenren. Med novellens korte og fortættede form undersøger Otterstrøm hverdagen i samspil med det absurde. Den almindelige dagligdag beskrives i et konkret sprog, hvor de små detaljer får plads. Samtidig kan handlingsforløb og sprog dog også indeholde huller, som læseren selv må fylde ud. Novellerne har ofte et vendepunkt eller en overraskelse, der får læseren til at indse, at tingene ikke er, som de ser ud. En lille misforståelse kan blive til et overraskende element, der overrumpler enten en karakter eller læseren.

Karaktererne i novellerne er ofte normale, men alligevel lidt mærkelige og morsomme. Perspektiverne er genkendelige, for karakterne befinder sig ofte i en velkendt hverdag. Denne hverdag bliver dog i novellerne forandret af et vendepunkt, en overraskelse eller en misforståelse.

Anja Otterstrøms litteraturhistoriske betydning

Otterstrøms forfatterskab er beslægtet med postmodernismen, fordi det bl.a. fokuserer på identitetsproblemer. Forfatterskabet skildrer både de unormale karakterer i en normal hverdag og kedelige individer i en helt almindelig dagligdag. I postmodernismen bevæger man sig bort fra de store fortællinger, og hos Otterstrøm er det netop de små historier, der bliver omdrejningspunktet. Finurlige detaljer fra hverdagen får plads, selvom sproget er stramt og rent og dermed fri for komplicerede sætningsstrukturer, metaforer og følelsesladede ord. Novellerne skildrer dertil ofte det moderne samfunds mange krav til individet.

Det enkle sprog hos Otterstrøm trækker også linjer til minimalismen. Det efterlader tomme pladser til læseren, der selv må stykke historiens handling sammen. Det konkrete og nøgterne sprog lader forfatteren undersøge det helt almindelige og det ganske mærkværdige samtidig med, at læseren får plads til sin egen fortolkning.

Vores produkter til Anja Otterstrøm