Filmiske virkemidler

En vigtig del af din filmanalyse handler om at se nærmere på de filmtekniske virkemidler. De udgør nemlig filmens stil, og de er dermed afgørende for filmens udtryk og indhold. Din analyse af de filmiske virkemidler bliver altså en undersøgelse af, hvordan plottet og karaktererne i filmen fremstilles. 

Vigtigt: Du skal ikke komme ind på alle virkemidlerne i din analyse, men udvælge dem, der er interessante for netop din film.…

...

Indstillinger, scener og sekvenser

Billedsiden af filmen består grundlæggende af tre elementer, hvis navne det er vigtigt at kende, nemlig indstillinger, scener og sekvenser.

Indstillinger

Indstillingen er den m…

...

Klipning

Når du skal analysere klipningen i en film, kan du se på elementer som montageklipning, kontinuitetsklipning, krydsklipning og klipperytme, som vi alle forklarer om på denne side.

Klipningen af en film handler om, at instruktøren klipper de enkelte indstillinger sammen til scener og de enkelte scener sammen til sekvenser. Og, endelig, klipper han så de enkelte sekvenser sammen til en hel film. Klipningen kan have stor betydning for, hvilket indtryk filmen giver publikum. Der er fx stor forskel på, om der klippes hurtigt eller langsomt i en film.

Her viser vi de vigtigste faktorer, der gør sig gældende i klipningen af en film.

Klipperytme

  • Hvordan er rytmen i klipningen?
    • Hurtig klipning, dvs. at der klippes forholdsvis mange gange. Der går måske max. 5 sekunder…

...

Tid

Tidsforløbet i en film er et element, som har stor betydning for, hvordan filmens plot fremstilles. Fx er der stor forskel på, om en karakters liv vises kronologisk eller ved brug af flashback. Tidsforløbet kan på den måde påvirke publikums oplevelse af filmen meget kraftigt.

Tidsrum

Over hvor lang tid spænder filmens handling? (Fx: En dag, tre måneder, tolv år, et helt liv osv.) Dette er vigtigt, fordi det er afgørende for, hvordan filmen kan behandle sine karakterer. En film, der spænder over et helt l…

...

Rum

Brugen af rum i en film kan have stor betydning for filmens udtryk. Fx er der stor forskel på, om rummet er naturligt eller unaturligt.

Naturligt rum

Rummet er nat…

...

Lyd

Lydene i en film spiller ofte en stor rolle på den måde, at de er med til at påvirke publikums følelser. Hvis du vil fokusere på lyden i en film, kan du være opmærksom på faktorer som underlægningsmusik, voice over, reallyd og effektlyd.

Intern lyd (synkron lyd)

Den interne lyd er den lyd, som stammer fra selve scenerne eller skal forestille at gøre det. Der findes to typer intern lyd:

  • Reallyd: Reallyden er den lyd, der er optaget sammen med filmen, dvs. den virkelige lyd af folk, der taler, biler der kører, vinden…

...

Farver og belysning

Farve og lys i de enkelte scener kan have stor betydning for, hvilket indtryk filmen gør på publikum.

  • Naturlige farver og na…

...

Billedbeskæring

Beskæringen af billedet handler om, hvor meget publikum ser af motivet, og hvor meget kameraet er zoomet. Dette har betydning for, hvad publikum lægger mærke til, og hvilket forhold seeren får til en person/en ting/et sted.

Superto…

...

Perspektiv

Perspektivet i de enkelte scener handler om, fra hvilken vinkel, scenerne er filmet. Det er også dette perspektiv publikum ser scenerne fra, og derfor er perspektivet m…

...

Kameraføring

Når du analyserer kameraføringen i en film, kan du se nærmere på elementer som håndholdt kamera, panorering, tracking, travelling, zoom og andre kamerateknikker, som vi forklarer om her. 

Kameraet kan bevæges på en række forskellige måder, som kan være vigtige for filmens udtryk. Fx er der stor forskel på, om kameraet står helt stille, …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind