Overblik over filmanalyse

Vi giver dig her en oversigt over, hvad du kan komme ind på i en filmanalyse. Du kan klikke på de enkelte dele, hvis du vil have mere hjælp.

NB: Det er ikke relevant at komme ind på alle delene i din analyse. Derimod skal du vælge de ting ud, som giver mest mening for netop din filmanalyse.

 • Handling: Hvad handler filmen om? (kort fortalt)
 • Konflikt og problemstilling: Hvad er filmens centrale konflikt eller problemstilling?
 • Genre: Tilhører filmen en bestemt undergenre? (Fx action, krimi, ungdomsfilm osv.) Hvordan ses det i filmen, at den tilhører undergenren? Hvordan virker genretrækkene i filmen?
 • Opbygning og plot: Hvordan er filmens handling bygget op? Hvordan udvikler plottet sig? Hvordan er filmens begyndelse, klimaks og slutning?
 • Filmiske virkemidler: Hvilke filmiske virkemidler er fremtrædende i filmen? (Fx klipning, kameraføring, tidsforløb, rum, lyd, lys, billedbeskæring, perspektiv). Hvilken effekt har de filmiske virkemidler på modtageren?
 • Personer og karakterer: Hvordan kan du karakterisere de centrale personer i filmen? Hvilken funktion har de centrale personer i forhold til hinanden?
 • Miljø: Hvordan kan du karakterisere miljøet og stederne i filmen? Og hvilken funktion har miljøet/miljøerne i filmen?
 • Dialog og sprog: Hvordan kan du karakterisere sprogbrug og dialog i filmen? Hvad kan dialogerne være med til at sige om filmens personer/miljøer/tema/konflikt?
 • Symbolik: Er der nogen ting, ord eller personer, som har en symbolsk betydning i filmen? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?
 • Fortolkning: Hvordan kan du samlet set fortolke filmen? Hvad kan filmen dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, problemstillingen, budskabet eller lignende.
 • Tema og budskabHvad er de centrale temaer i filmen? Og hvad kan filmens budskab(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?
 • Slutningen: Ligger der nogen særlig betydning i den måde, filmen slutter på?
 • Titlen: Ligger der nogen særlig betydning gemt i filmens titel?
 • Perspektivering: Kan du perspektivere filmen til noget interessant? Fx en udvikling i samfundet? Eller et andet værk, der behandler samme tema, men som har et andet budskab?