Fattigdom i verden

...

Årsager til fattigdom

Krig

Mange af verdens fattigste lande er krigsramte lande. Krig og konflikter gør økonomiske fremskridt besværlige, fordi krig giver dødsfald, ødelægger infrastruktur og gør det svært for befolkningen at planlægge længere ud i fremtiden. Verdensbanken vurderer f.eks., at det er sværere at reducere fattigdommen i krigsramte lande syd for Sahara i Afrika, end det har været i Kina i nyere tid.

Korruption

Korruption er udbredt i fattige lande. Korruption betyder, at en person misbruger sin magt ved at få penge for at træffe bestemte beslutninger. Korruption kan forhindre lande i at komme ud af fattigdom. Hvis politiske ledere og statsansatte ikke arbejder for, at landet forbedrer sig økonomisk, men for selv at få mest muligt ud af deres position, så kan lande fastholdes i fattigdom. Korruption kan også forhindre ulandsbistand i at virke ordentligt, fordi pengene ikke bruges til de rigtige ting.

Gæld

Mange fattige lande har meget høj gæld til udlandet eller internationale organisationer. Landene bruger mange penge på at betale renter til lånene, hvilket kan være en ond cirkel, som er svær at komme ud af.

Ulighed

Nogle fattige lande har store uligheder, hvor en lille elite sidder på mange af lan…

...

Tiltag mod fattigdom

Rige lande kan slette fattige landes gæld

Et forslag til at hjælpe fattige lande er, at slette deres gæld til de rige lande. Internationale organisationer som Verdensbanken og IMF giver lån til fattige lande og projekter, der skal hjælpe landene ud af fattigdom. I 2005 blev størstedelen af de 18 fattigste landes gæld slettet.

Ulandsbistand

Ulandsbistand er økonomisk støtte til ulande, som skal hjælpe landene til at udvikle sig. Ulandsbistanden kan være rettet mod specifikke mål, som at bygge skoler, sikre rent vand og medicin til befolkningen. Ulandsbistand kan også gå ud på at hjælpe lande med at få nyere teknologi. Mange lande stiller krav til modtagerne af ulandsbistand om f.eks. at indføre mere demokrati, tage miljøhensyn eller sikre kvinders rettigheder. Nogle kritiserer ulandsbistand for at gøre fattige lande afhængige af rige lande i stedet for at gø…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind