Hvor er guldnoterne?

Tidligere brugte vi betegnelsen guldnoter om produkter, vi selv havde produceret.

Det gør vi ikke længere. Vi kalder i stedet vores produkter for fx analysehjælp, opgavehjælp og kompendier, da det er mere præcise betegnelser for vores produkter. Du kan læse mere om hvilke produkter, vi udgiver, på denne side i vores guide til gymnasiet.