Skriv opgave om fantasy

Introduktion

I denne sektion kan du få konkrete idéer til, hvordan du kan skrive en større skriftlig opgave (fx SRPSSO og SRO), som omhandler fantasy-genren. Vi har skrevet denne sektion på dansk, fordi du normalt skal skrive de større skriftlige opgaver på dansk (også selvom de inddrager faget Engelsk).

Idéer til fag

Engelsk er det mest oplagte fag til arbejdet med fantasy, fordi genren er meget udbredt i de engelsktalende lande. Dermed får du en masse værker at vælge imellem. Mediefag kan også være en mulighed, hvis du er særligt interesseret i at arbejde med film eller tv-serier. Dansk kan inddrages, hvis du kan finde egnede fantasy-eksempler på dansk, og hvis du generelt er glad for at arbejde med tekstanalyse. 

Religion kan være en mulighed, hvis du vil arbejde med religiøs symbolik eller religiøse budskaber i udvalgte fantasy-værker. Samfundsfag kan bruges, hvis du ønsker at undersøge den skildring af samfundet, som en bestemt fantasybog giver. Mange nyere fantasyværker kan kobles til det senmoderne samfund og dets tematikker. Endelig kan Matematik i nogle tilfælde fungere sammen med Engelsk, især hvis du gerne vil arbejde med logik og syllogismer.

Engelsk

Vælger du at skrive opgave om fantasy i Engelsk, har du mange muligheder, både i...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind