Fortolkning

På de følgende sider kan du læse vores bud på en grundig fortolkning af Henrik Ibsens drama Et dukkehjem fra 1879.

Vi dykker ned i tre centrale temaer, nemlig synet på det gode ægteskab (af Nora formuleret som "det vidunderlige"), datidens kvindesyn og moralsk hykleri. Her er det en central pointe, at det borgerlige samfunds konservative normer omkring de to temaer ikke kun blev opretholdt af mændene; ofte var kvinderne selv med til at videreføre disse værdier. I forbindelse med fortolkningen kommer vi også omkring udtrykket “det vidunderlige”, som Nora bruger flere gange.

Du kan også læse om, hvad Ibsens specifikke budskab med dette samfundskritiske skuespil er. Henrik Ibsens drama kommenterer direkte på sin samtid og kritiserer de konservative, borgerlige værdier, der var så fremherskende. At litteraturen kritiserede noget i samfundet, var et hyppigt træk i værker fra det moderne gennembrud.