Noter

Hvad er en ester?

En ester er generelt opbygget således:

Strukturformel for ester.

En ester indeholder altså et C-atom, som er bundet til to O-atomer, med henholdsvis en dobbeltbinding og en enkeltbinding. R og R1 repræsenterer alkylgrupper

Med en sammentrukket strukturformel kan en ester skrives således:

Eksempel: methyl(ethanoat)
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er en estergruppe?

På ovenstående figur ser vi den såkaldte estergruppe (fremhævet med rød cirkel). Estergruppen er den vigtigste del af esteren, fordi det er her, der plejer at ske reaktion, når estere indgår i reaktioner. Estergruppen er dermed den funktionelle gruppe for estere

Hvad er en esterbinding?

På ovenstående figur har vi fremhævet den såkaldte esterbinding. 

Få forklaret hvorfor netop ovenstående binding kaldes esterbindingen.
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Esteres polaritet

En ester indeholder både en polær del og to upolære dele:

De to alkylgrupper, R og R1 (markeret med blå cirkler), er upolære, mens estergruppen (markeret med rød cirkel) er polær.

 Som et konkret eksempel på en ester, ser vi her på methyl(ethanoat):

I methyl(ethanoat) består begge alkylgrupper (R og R1) af en CH3-gruppe. 

Den polære del er opbygget af est...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind