Platon

Introduktion

Platon (~427-348 f.v.t.) er en af de vigtigste filosoffer fra Antikken. Platon skrev en lang række filosofiske dialoger, hvor han med læremesteren Sokrates som talerør præsenterede sine tanker om alverdens filosofiske spørgsmål inden for både den teoretiske og praktiske filosofi. Indenfor den teoretiske filosofi var Platon fx en af de første til at reflektere over, hvordan mennesket kan opnå sikker erkendelse af verden.

Fænomenernes verden og idéernes verden

For at forstå Platons erkendelsesteori er man i første omgang nødt til at forstå hans verdensopfattelse (hans ontologi, med et filosofisk fagbegreb).

I følge Platon kan virkeligheden inddeles i to forskellige områder, som han kalder fænomenernes verden og idéernes verden. Fænomernes verden er den verden, som vi umiddelbart opfatter omkring os. Ifølge Platon er fænomernes verden dog blot en slags skygge eller ekko af idéernes verden, som rummer altings oprindelige og grundlæggende former. Grunden til, at vi fx kan se syv forskellige sten på en sti og genkende dem alle som ‘sten’ trods forskellige former ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind